Stichting: Urology for AllStichting Urology For All

In 2000 is de stichting opgericht met als doel: het ondersteunen van de medische opleiding tot uroloog en het vergroten van de verpleegkundige kennis in het Kilimanjaro Cristian Medical Centre in Moshi/Tanzania.

De universitaire opleiding tot uroloog, die in Moshi wordt gegeven, is bedoeld voor heel Oost-Afrika. Van Egypte tot Zuid-Afrika is dit de enige opleidingsplaats tot specialist in het vakgebied urologie.
Deze opleiding is buitengewoon noodzakelijk omdat er weinig urologen werkzaam zijn in Afrika en dat terwijl de urologische problemen groot zijn.

De urologische ziekten ontstaan ten gevolge van twee hoofdoorzaken: Bilharzia en HIV/Aids.
Omdat er een gebrek  is/was aan opleidingsplaatsen moesten artsen naar het buitenland om zich te laten specialiseren en daar is te weinig geld voor.
Europese urologen en ook Nederlandse urologen zetten zich in om ook in Afrika urologische medische behandelingen mogelijk te maken.

Urology for All geeft, op verschillende manieren, ondersteuning aan die inzet.
Dat wordt gedaan middels het uitwisselen van medische en verpleegkundige kennis en ervaring, het werken aan preventie en het geven van materiele steun etc. etc.

Lees op deze site meer over dit werk.

Stichting Urology for All tien jaar!

Op vrijdsag 17 september 2010 vierde Stichting Urology for All haar 10-jarig bestaan in het Pieter Bonnema -auditorium in het Medisch Centrum Leeuwarden.
Kijk voor een verslag onder de button nieuws.